Fashion Design Short Course

FASHION DESIGN SHORT COURSES- FASHION IS MY PASSION

Fashion Design short courses are compiled by experienced teachers at ICA. The content is concise, easy to understand and to apply in a real life. Besides, students will develop their creativity and learn about brand identity and business development in fashion industry.

The fashion short courses as following:

  • Basic pattern cutting and garment making
  • How to create your own fashion collection
  • Textiles practices
  • Drape to dress
  • How to develop your business

 
Students will be guided by Ms. Tamara Joseph, a British designer who has 13 years as a lecturer in the UK and Hanoi. She also owns a fashion brand and has fashion collections that have been showcased in many countries around the world. Ms. Tamara wants to bring Western fashion perspective to Vietnamese students.

CÁC KHOÁ HỌC THIẾT KẾ THỜI TRANG NGẮN HẠN

Các khoá học ngắn hạn về thiết kế thời trang được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên lâu năm kinh nghiệm tại ICA. Nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ làm và dễ áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Đồng thời, các khoá học còn gợi mở sáng tạo và những bài học về quảng bá thương hiệu và phát triển kinh doanh trong ngành công nghiệp thời trang.

Các khoá học thời trang ngắn hạn bao gồm:

  • Khoá cắt may cơ bản
  • Khoá sáng tạo bộ sưu tập thời trang
  • Khoá thực hành với vải
  • Khoá dựng rập 3D trên Mannequin
  • Khoá phát triển kinh doanh trong ngành thời trang

 
Người trực tiếp hướng dẫn các bạn là cô Tamara Joseph- một nhà thiết kế thời trang người Anh đã có 13 năm giảng dạy tại Anh và Hà Nội. Cô cũng sở hữu một thương hiệu thời trang và có những bộ sưu tập được trình diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cô Tamara mong muốn truyền đạt tư duy thời trang phương Tây đến với các học viên Việt Nam.